Regulamin promocji

Regulamin Promocji: "Kwalifikacja wstępna przyspieszona z dodatkową praktyką

1. Organizator:
1.1. Organizatorem promocji jest Easy Work Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu pod adresem Truskawkowa 3, 61-306, NIP: 7792443000, zwana dalej "Organizatorem".
2. Warunki uczestnictwa:
2.1. Promocja dotyczy wyłącznie klientów, którzy zakupią pełny komplet usług:
2.1.1. kwalifikacja wstępna przyspieszona
2.1.2. badanie lekarskie
2.1.3. badanie psychologiczne
2.1.4. przysięgle tłumaczenie prawa jazdy
2.1.5. zakwaterowanie w hostelu pod adresem Truskawkowa 3, 61-306 Poznań na cały okres kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.
2.2. Usługi muszą zostać zakupione przez dwie osoby, którzy nie byli zarejestrowani przed dniem ogłoszenia promocji.
2.3. Uczestnicy mogą zarejestrować się razem lub osobno, informując Organizatora, że chcą wziąć udział w promocji razem z drugą osobą. W przypadku rejestracji osobnej, uczestnicy są zobowiązani podać dane drugiej osoby, która również musi potwierdzić uczestnictwo w promocji.
2.4. Uczestnicy muszą wyrazić zgodę na użycie zdjęć oraz nagrań z ich udziałem w mediach społecznościowych i użycia dla celów reklamowych przez Organizatora.
2.5. Każdy uczestnik może skorzystać z promocji tylko raz. Powtórne próby korzystania z promocji przez tego samego uczestnika mogą skutkować wykluczeniem z udziału.
3. Okres promocji:
3.1. Promocja obowiązuje od 15.04.2024 do 31.05.2024.
3.2. Liczy się data dokonania opłaty za komplet usług określonych w punkcie
2.1 regulaminu.
4. Przebieg promocji:
4.1. Po dokonaniu rejestracji oraz opłaceniu pełnego kompletu usług związanych z kwalifikacją wstępną przyspieszoną przez dwie osoby wspólnie lub osobno, uczestnicy otrzymują potwierdzenie udziału w promocji drogą elektroniczną.
4.2. Po zakupie pełnego kompletu usług przez dwie osoby, które nie były wcześniej zarejestrowane na kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, każdy uczestnik promocji otrzymuje 2 godziny jazd praktycznych gratis.
4.3. Godziny jazd praktycznych muszą być wykorzystane podczas uczestnictwa w kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.
4.4. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia dostępności terminów jazd praktycznych.
5. Oświadczenia uczestników:
5.1. Uczestnicy promocji oświadczają, że zapoznali się z regulaminem i akceptują jego warunki.
5.2. Uczestnicy wyrażają zgodę na użycie zdjęć oraz nagrań z ich udziałem w mediach społecznościowych i użycia dla celów reklamowych przez Organizatora.

6. Postanowienia końcowe:
6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji lub jej przerwania bez podania przyczyny.
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji w przypadku wykrycia nadużyć lub sytuacji wymagających interwencji.
6.3. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w promocji osób naruszających postanowienia regulaminu lub podejrzanych o manipulację lub oszustwo.
6.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Kontakt:
7.1. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem
szkolenia@easy-work.pl lub telefonicznie pod numerem 690-025-675.
Made on
Tilda